ACCA ONLINE: P1 - GOVERNANCE, RISK & ETHICS

P1 - Governance, Risk & Ethics

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcƯu đãi học phí

Starting date

ONLINE

Total hours57 hours
Fee6.000.000
TrainerMs. Nguyen Phuong Hang
InquiriesRegister or  send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com

Hotline: 09 43 42 8998 / 09 42 41 8998

P1 - Quản trị doanh nghiệp, rủi ro và đạo đức trong kinh doanh

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc thực hiện vai trò kế toán liên quan tới quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, tuân thủ, và quản lý rủi ro của một tổ chức trên cơ sở các nguyên tắc đạo đức chung.

Nội dung môn học

A. Quản trị doanh nghiệp và và trách nhiệm

 • Phạm vi của quản trị doanh nghiệp
 • Mối quan hệ giữa người đại diện và các học thuyết
 • Ban giám đốc
 • Hội đồng quản trị
 • Các khoản thù lao của ban giám đốc
 • Các cách tiếp cận khác nhau về quản trị doanh nghiệp
 • Các vấn đề về môi trường và xã hội trong quản trị doanh nghiệp
 • Báo cáo và công bố thông tin quản trị doanh nghiệp

B. Kiểm soát nội bộ và soát xét

 • Hệ thống kiểm soát trong quản trị doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, kiểm toán và tính tuân thủ trong quản trị doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ và báo cáo kiểm soát
 • Thông tin quản lý trong kiểm toán và kiểm soát nội bộ

C. Xác định và đánh giá rủi ro

 • Rủi ro và quy trình quản trị rủi ro
 • Các loại rủi ro
 • Xác định, đánh giá, đo lường rủi ro

D. Quản trị rủi ro

 • Xác định mục tiêu rủi ro và giám sát rủi ro
 • Phương pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro
 • Né tránh rủi ro, duy trì rủi ro và các mô hình quản trị rủi ro

E. Giá trị nghề nghiệp và đạo đức

 • Các học thuyết về đạo đức
 • Các cách tiếp cận khác nhau về vấn đề đạo đức và trách nhiệm xã hội
 • Tính chuyên nghiệp và các lợi ích công cộng
 • Tập quán nghề nghiệp và chuẩn mực đạo đức
 • Xung đột giữa lợi ích và hậu quả của hành vi phi đạo đức
 • Các đăc điểm đạo đức của nghề nghiệp

Hướng dẫn thanh toán học phí, chuyển khoản về:

 • Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
 • Tài khoản VNĐ số: 85596788 - tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa......_HN
 • Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:
 • Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt, Hà Nội
 • Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (tất cả các ngày trong tuần)

CHIA SẺ BÀI VIẾT