Trang chủ ACCA/FIA Chương trình ACCA Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ACCA tại Vietsourcing được thiết kế linh hoạt, bám sát với tài liệu đào tạo chính thức của ACCA nhằm giúp học viên lĩnh hội tốt nhất kiến thức chuyên môn và vượt qua các kỳ thi.

1 F1 - FAB - Kế toán trong kinh doanh
2 F2 - FMA - Kế toán quản trị
3 F3 - FFA - Kế toán tài chính
4 F4 - Luật doanh nghiệp và kinh doanh
5 F5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh
6 F6 - Thuế Việt Nam
7 F7 - Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản
8 F8 - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
9 F9 - Quản trị tài chính cấp độ cơ bản
10 P1 - Quản trị doanh nghiệp, rủi ro và đạo đức trong kinh doanh
11 P2 - Báo cáo tài chính cấp độ nâng cao
12 P3 - Phân tích hoạt động kinh doanh cấp độ nâng cao
13 P4 - Quản trị tài chính cấp độ nâng cao
14 P5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh cấp độ nâng cao
15 P6 - UK - Advanced Taxation
16 P7 - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cấp độ nâng cao
17 IFRS - Chứng chỉ báo cáo tài chính Quốc tế


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Thoại: 0989 455 610
Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM