Trang chủ Bản tin chuyên ngành Công văn đóng mã số thuế

Công văn đóng mã số thuế

CÔNG TY [ĐIỀN TÊN CÔNG TY]               Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Địa chỉ: [ĐIỀN ĐỊA CHỈ CÔNG TY]                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                       -------------------------------------
                                                           
                                                                                                                                                                                     
C/v: 01122013                                                             Hà Nội, ngày    tháng    năm 2013
V/v: Đề nghị đóng mã số thuế
 
 
 
                                       
Kính gửi: Chi cục thuế thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 187 đường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
 
1. Tên công ty: CÔNG TY [ĐIỀN TÊN CÔNG TY ] ( “Công ty”)
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên
3. Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043000321 cấp ngày 20 tháng 06 năm 2013
4. Địa chỉ trụ sở chính: [ĐỊA CHỈ CÔNG TY]
5. Điện thoại: [SỐ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY] – Fax: [SỐ FAX CỦA CÔNG TY]
6. Đại diện theo pháp luật: [HỌ TÊN NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM]
    Chức vụ: [CHỨC VỤ]
 
Do [ĐIỀN LÝ DO HỢP LÝ], vì vậy [TÊN CÔNG TY] quyết định giải thể Công ty tại Việt Nam vào ngày 31 tháng 10 năm 2013 theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Hiện tại, Công ty chúng tôi đang thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật (các thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, chấm dứt hợp đồng lao động giữa Công ty và nhân viên,…), vì vậy Công ty kính báo và đề nghị quý cơ quan giúp đỡ Công ty về việc đóng mã số thuế để hoàn tất thủ tục giải thể.
Xin trân trọng cám ơn và kính chào!
Hà Nội, ngày  tháng  năm 2013
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
                  (giám đốc)
Nơi nhận:
- Cục thuế tp Hà Nội
- Chi cục thuế ……….
- Sở kế hoạch và đầu tư ………..
- LưuVP
 
 
 
 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Đơn vị, tổ chức sử dụng dịch vụ

ACCA bổ nhiệm vị trí giám đốc chiến lược và phát triển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương mới
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
(2015.06.27) TPHCM: Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
Kinh doanh và thuật phong thủy
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
[Quan trọng/Important] Về việc đóng phí thường niên ACCA
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
F3 - KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
F2 - KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
2015 Graduata Recruitment Program
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
10 lời khuyên hữu ích để nói và viết tiếng Anh
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫
(2015.05.30) TP HCM: Lập và thẩm định dự án đầu tư
✫✫✫✫✫✫✫✫✫✫

Đăng ký bản tin Vietsourcing

Đặt lịch hẹn tư vấn viên

Đường tới Vietsourcing