Thông tin khóa học

Các môn học của chương trình được thiết kế theo nhu cầu của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động, vì vậy mang lại giá trị sử dụng đích thực cho học viên.

Đăng ký

14 môn thi để lấy chứng chỉ ACCA bao gồm:

CẤP ĐỘ CƠ BẢN - FUNDAMENTAL

Các môn học kiến thức

F1 Kế toán trong kinh doanh

AB

Có thể được miễn thi

F2 Kế toán quản trị

MA

Có thể được miễn thi

F3 Kế toán tài chính

FA

Có thể được miễn thi

Các môn học kỹ năng

F4 Luật doanh nghiệp và kinh doanh

CL

Có thể được miễn thi

F5 Quản lý hiệu quả kinh doanh

PM

Có thể được miễn thi

F6 Thuế

TX

Có thể được miễn thi

F7 Lập báo cáo tài chính

FR

Có thể được miễn thi

F8 Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

AA

Có thể được miễn thi

F9 Quản trị tài chính

FM

Có thể được miễn thi

CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP - PROFESSIONAL

Các môn học bắt buộc

P1 Kế toán chuyên nghiệp

PA

P2 Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn

CR

P3 Phân tích kinh doanh

BA

Các môn học tự chọn (học 2 trong 4 môn)

P4 Quản trị tài chính nâng cao

AFM

P5 Quản lý hiệu quả kinh doanh nâng cao

APM

P6 Thuế nâng cao

ATX

P7 Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

AAA

Đăng ký

Trong trường hợp bạn đã có những bằng cấp trước khi đăng ký, bạn có thể được miễn thi tối đa 9 môn (từ môn F1 đến môn F9).

Chi tiết về thông tin miễn thi xin vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của Vietsourcing để được trợ giúp.

CHIA SẺ BÀI VIẾT