Cấp độ Chứng chỉ

Cấp độ Chứng chỉ: gồm 6 môn tương đương với chương trình ICAEW CFAB. Sau khi hoàn thành 6 môn và thi đỗ, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB)

Accounting | Kế toán tài chính

 • Nội dung môn học
  • Ghi chép sổ sách kế toán
  • Điều chỉnh sai sót trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
  • Lập báo cáo tài chính
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Management Information | Kế toán quản trị

 • Nội dung môn học
  • Chi phí và chiến lược giá
  • Ngân sách và dự toán
  • Quản trị hiệu quả kinh doanh
  • Ra quyết định quản lý
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Law | Luật (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Tác động của luật dân sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Luật doanh nghiệp và luật phá sản
  • Tác động của luật hình sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Tác động của luật tới môi trường làm việc chuyên môn
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Principles of Taxation | Nguyên tắc cơ bản về Thuế (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Mục đích, các loại thuế, đạo đức
  • Quản lý thuế
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bảo hiểm
  • Thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế Giá trị gia tăng
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Business and Finance | Kinh doanh và Tài chính

 • Nội dung môn học
  • Mục đích và chức năng của Kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức
  • Vai trò của tài chính
  • Vai trò của kế toán
  • Quản trị, phát triển bền vững, trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức
  • Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Assurance | Kiểm toán

 • Nội dung môn học
  • Khái niệm, quy trình, tầm quan trọng của kiểm toán
  • Kiểm soát nội bộ
  • Thu thập bằng chứng trong một cuộc kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM