Những câu hỏi thường gặp

1. Tôi đã học xong chương trình CFAB, tôi có phải nộp phí và làm đơn chuyển lên tài khoản ACA hay không?

Sau khi học viên hoàn thành xong chương trình CFAB, tài khoản của học viên sẽ được tự động chuyển lên tài khoản ACA trong vòng 2 - 5 tuần và học viên không phải nộp bất kỳ một khoản phí chuyển tài khoản nào.

2. Tôi đã đăng ký mở tài khoản CFAB, tôi có được học các môn học ở cấp độ Chuyên nghiệp (Professional Level) hay không?

Học viên đã đăng ký tài khoản CFAB không được học bất kỳ môn nào ở cấp độ Chuyên nghiệp cho đến khi hoàn tất chương trình CFAB và tài khoản chuyển lên ACA.

Nếu học viên muốn học các môn khi chưa hoàn tất chương trình CFAB thì phải làm đề nghị chuyển tài khoản lên ACA và nộp phí theo quy định của ICAEW.

3. Tôi đã đăng ký mở tài khoản ACA, tôi có phải tuân theo thứ tự thi các môn nhất định hay không?

Học viên đã đăng ký tài khoản ACA có thể thi tùy ý bất kỳ môn nào trong chương trình ACA, chỉ riêng Case Study sẽ thi cuối cùng.

4. Tôi muốn tham gia chương trình kết nối học viên CFAB và ACA với các nhà tuyển dụng Malaysia,  tôi phải làm gì?

Để tham gia chương trình kết nối học viên CFAB và ACA với các nhà tuyển dụng Malaysia, học viên phải đăng ký làm bài kiểm tra và phỏng vấn theo kế hoạch của ICAEW. Trước hết, học viên cần liên hệ với ICAEW VN để được tư vấn cụ thể về các giấy tờ hồ sơ cần thiết và lịch trình làm bài kiểm tra và phỏng vấn

CHIA SẺ BÀI VIẾT