Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Các doanh nghiệp thành công đã nhận ra rằng các tư tưởng phản biện và cách giải quyết vấn đề sáng tạo làm tăng đáng kể tiềm lực kinh doanh. Các nhà ra quyết định ngày nay phải sử dụng nhiều phong cách, phương pháp tư duy đa dạng và các quá trình tư duy sáng tạo. Trong khóa học này, bạn cần phải được phát triển các kỹ năng như một nhà tư tưởng và giải quyết vấn đề thực thụ. Bạn sẽ học được cách thúc đẩy các tư duy của bản thân bằng cách sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dựa trên tư tưởng mới nhất.

Đăng ký khóa học

1. Mục tiêu khóa học:

 • Đưa ra quyết định tốt hơn thông qua tư duy phản biện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
 • Thích ứng với cách suy nghĩ khác nhau trong nhóm và môi trường làm việc của nhóm.
 • Nhận biết và loại bỏ rào cản với sự sáng tạo của bản thân và nhóm để thúc đẩy một môi trường làm việc mới mẻ.
 • Cung cấp qui trình để giải quyết vấn đề
 • Phân tích một cách có hệ thống các mục tiêu ra quyết định.
 • Nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định.

2. Đối tương học viên

 • Chương trình này được thiết kế cho tất cả các nhà quản lý, nhà lãnh đạo và các cá nhân muốn nâng cao tính chính xác của các kết luận và quyết định của mình.
 • Các cá nhân mong muốn phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề như một năng lực cốt lõi.
 • Các cá nhân đang tìm kiếm một chương trình bồi dưỡng về cách phân tích vấn đề và phát triển các giải pháp tiềm năng.
 • Các đối tượng quan tâm khác

3. Phương pháp học

Thời lượng

9h (3 buổi)

Học phí

1,200,000

Chính sách ưu đãi

Học viên tự túc học phí

5%

Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing

5%

Nhóm 5 người trở lên

5%

Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày

5%

Tải tài liệu khóa học

Sơ yếu lý lịch giảng viên

Tải lịch học dự kiến
Hà Nội HCM

 • Tìm hiểu và lựa chọn quá trình ra quyết định trên cơ sở sự tương tác của các loại quyết định. Vận dụng quá trình ra quyết định chiến lược.
 • Dựa trên việc theo dõi quá trình thực hiện một quyết định hay một giải pháp, tìm hiểu và thực hiện các phương pháp ra quyết định thành công.
 • Thực hiện một phương pháp có thể sử dụng được cho bản thân hoặc cho người khác, để ra quyết định và giải quyết các vấn đề tốt hơn.
 • Áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định khi học viên trở lại môi trường làm việc thực tế.

4. Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Phân biệt các tình huống giữa:

- Một vấn đề được giải quyết và một quyết định được đưa ra dựa trên kỹ năng giải quyêt vấn đề và ra quyết định dựa vào hai yếu tố: cảm xúc và kinh nghiệm.

- Sự đáp ứng của cá nhân và sự đáp ứng của tập thể sáng tạo đối với các tình huống hiện tại.

Xác định các yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề và ra quyết định. Đó là những yếu tố cơ bản nhất để có thể giải quyết tất cả các vấn đề và ra quyết định.

Xác định từng bước giải quyết vấn đề và ra quyết định và những kỹ năng mà học viên có. Khi nào và tình huống nào thì những kỹ năng đó sẽ được áp dụng thích hợp. Làm cách nào để có thể đạt được những giải pháp và quyết định chính xác.

Tìm hiểu về các kinh nghiệm thực tế, đa dạng của các học viên

Giúp định hình khóa học bằng cách đưa vào khóa học các tình huống giải quyết vấn đề và ra quyết định có trên thực tế mà từng cá nhân đã gặp phải.

Phần 2: Tìm hiểu về tình huống thực tế:

Hãy tìm hiểu những nghiên cứu giải thích tại sao có những quyết định và những giải pháp không thành công.

Tự nhìn nhận giá trị của việc giải quyết các vấn đề hiện tại bằng việc tập trung vào mục đích thực sự mà tình huống muốn hướng đến.

Xác định các bên liên quan và quan điểm của họ trong tình huống

Xác định các công cụ thực hành/các phương pháp và tập trung vào nguyên nhân xảy ra các tình huống thực tế và mối liên hệ hiệu quả của một quyết định hoặc một vấn đề.

Phần 3: Tư duy não phải – não trái

Đánh giá phong cách tư duy của bạn và nó ảnh hưởng như thế nào đến cách giải quyết vấn đề và ra quyết định của bạn.

Tìm hiểu sâu hơn về phong cách tư duy của bạn ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của bạn với người khác

Học cách chuyển tư duy từ não phải sang não trái và tăng khả năng cân bằng giữa hai bên của não bộ.

Phần 4: Giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo

Hiểu được hệ thống Bias trong tư duy của bạn

Tìm hiểu và thực hành các nguyên tắc sáng tạo

Tìm hiểu và thực hiện các bước giải quyết vấn đề

Thực hiện các giải pháp xử lý vấn đề dựa trên các công cụ giải quyết rào cản.

Phần 5: Quá trình ra quyết định

• Tìm hiểu và thực hiên một quá trình ra quyết định khi dữ liệu xác nhận các báo cáo kết quả là không sẵn sàng hoặc không biết

• Tìm hiểu và thực hiện một quá trình ra quyết định khi dữ liệu xác nhận các báo cáo kết quả đang có sẵn– ra quyết định khi có một số thông số.

• Tìm hiểu một vài thủ thuật nhanh để ra quyết định

Đăng ký khóa học

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM