Kỹ năng quản lý hồ sơ

Mục tiêu khóa học:

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu ngày càng gia tăng, vì tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứ để nghiên cứu, dựng lại các sự kiện lịch sử một cách xác thực, làm căn cứ, bằng chứng phục vụ hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức và mục đích chính đáng của công dân, chứa đựng thông tin có giá trị tính chính xác cao dùng để biên soạn lịch sử phát triển của quốc gia, dân tộc hoặc một ngành, một lĩnh vực hoạt động, một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân cụ thể. Bởi vậy, chúng cần được bảo quản tốt tại các phòng kho lưu trữ, việc nghiên cứu sử dụng chúng phải tuân theo những quy định chặt chẽ.
Khóa học Kỹ năng Quản lý hồ sơ cung cấp một cách hệ thống nhất về qui trình sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ như một tài sản quan trọng nhất trong mỗi doanh nghiệp.

Đối tượng học viên:

 • Các nhà quản lý hành chính, quản lý văn phòng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lương, vận hành kho bãi
 • Nhân viên hành chính
 • Nhân viên các bộ phận liên quan đến qui trình lưu trữ và quản lý hồ sơ
Thời lượng4h
Học phí
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí5%
Học viên Vietsourcing5%
Nhóm 5 người trở lên5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
Sơ yếu lý lịch giảng viên
Lịch học dự kiến

Nội dung khóa học:
Phần I: Tổng quan về hoạt động quản lý hồ sơ trong các doanh nghiệp
 • Hồ sơ trong doanh nghiệp gồm nhừng gì và vì sao phải lưu trữ
 • Nguyên tắc quản lý hồ sơ
 • Tầm quan trọng của việc quản lý hồ sơ hiệu quả
Phần II: Các phương pháp lưu trữ và quản lý hồ sơ trong doanh nghiệp
 • Phương pháp phân loại hồ sơ
 • Phương pháp lưu trữ, sắp xếp theo nhà cung cấp
 • Phương pháp lưu trữ, sắp xếp theo trình tự thời gian
 • Phương pháp lưu trữ, sắp xếp theo hợp đồng, dự án
 • Phương pháp lưu trữ, sắp xếp theo chức năng, bộ phận
Phần III: Quy trình lưu trữ hồ sơ trong quản trị doanh nghiệp
 • Xây dựng qui trình, thủ tục quản lý hồ sơ
 • Xây dựng chính sách quản lý hồ sơ
 • Tổ chức sắp xếp hồ sơ theo hệ thống
 • Cập nhật hệ thống quản lý hồ sơ

Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Kỹ năng quản lý hồ sơ"
sdfg

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM