Soát xét Báo cáo tài chính

1. Mục tiêu khóa học:

 • Rà soát lại các sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính để đảm bảo tính tuân thủ và hợp lý, hợp lệ.
 • Soát xét báo cáo tài chính để giảm thiểu rủi ro về thuế cho doanh nghiệp
 • Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán - thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ, quy định
 • Nâng cao các kỹ năng cho người học về quyết toán thuế, thu thập và lưu giữ chứng từ giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế, giảm thiểu khả năng sai phạm, xuất toán, truy thu, phạt thuế.
 • Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp nắm được những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra thuế đến làm việc tại doanh nghiệp.

2. Đối tương học viên

 • Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp
 • Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng
 • Cán bộ trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế
 • Chuyên viên tư vấn thuế, Kế toán các loại hình doanh nghiệp
 • Những người quan tâm đến công tác kế toán và thuế

3. Nội dung khóa học

Phần 1: Soát xét báo cáo tài chính

 • Mục tiêu của công tác soát xét
 • Hệ thống hóa kiến thức:
  • Hệ thống hóa kiến thức các khái niệm trong công tác soát xét
  • Hệ thống hóa kiến thức về thuế
  • Lưu ý đối với một số quy trình kế toán thường gặp
 • Các yêu cầu về cần tuân thủ trong công tác soát xét

Thời lượng

18h - 6 buổi

Học phí

3,500,000

Chính sách ưu đãi

Học viên tự túc học phí

5%

Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing

5%

Nhóm 5 người trở lên

5%

Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày

5%

Phần 2: Qui trình soát xét Báo cáo tài chính

 • Soát xét khái quát
 • Kiểm tra sự chính xác của nguồn thông tin trên báo cáo tài chính
 • Soát xét môi trường, hệ thống kế toán
 • Áp dụng một số thủ tục kiểm soát trước khi soát xét chi tiết

Phần 3: Phương pháp soát xét

 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phương pháp phân tích tổng hợp
 • Phương pháp kiểm tra chi tiết
 • Phương pháp dẫn xuất dữ liệu
 • Phương pháp phân tích xu hướng

Phần 4: Thực hành soát xét báo cáo tài chính

 • Soát xét Bảng cân đối kế toán
 • Soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Soát xét Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Soát xét báo cáo thuế
  • Phân biệt lợi nhuận thuế và lợi nhuận kế toán
  • Kiểm tra báo cáo thuế GTGT
  • Kiểm tra báo cáo thuế TNDN
  • Kiểm tra báo cáo thuế TNCN
  • Kiểm tra báo cáo hóa đơn chứng từ
 • Thảo luận về kinh nghiệm thực tế trong công tác soát xét

Phần 5: Lập báo cáo soát xét

 • Kết luận soát xét
 • Lưu trữ hồ sơ soát xét
 • Nội dung cơ bản báo cáo soát xét

Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Soát xét Báo cáo Tài chính":
sxbctc

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM